U bent nu hier: Home  /  Programma

De Groene Poort: omvangrijk programma voor de toekomst van het platteland

 

Het buitengebied van de gemeente Borne kenmerkt zich door het open essenlandschap op de Zendersche Esch, de oude historie van Landgoed Weleveld en het typisch Twentse coulisselandschap nabij Hertme. De Groene Poort maakt zich sterk voor deze ankers van het buitengebied en biedt de mogelijkheid om dit deel van Twente nog meer op de kaart te zetten, zonder daarbij het economische belang van het platteland uit het oog te verliezen.

 

De Groene Poort is een meerjarig programma van de gemeente Borne. De gemeente Borne maakt zicht sterk om de functie van het landschap en het buitengebied te versterken. Het programma De Groene Poort is gericht op behoud en ontwikkeling van landschappelijke, economische, cultuurhistorische en ecologische elementen in dit unieke gebied, dat zich bevindt op het kruispunt van de stedelijke en landschappelijke as van Twente.

 

Vijftigtal projecten
Sinds 2007 is er gewerkt aan een omvangrijk programma met een vijftigtal projecten in verschillende thema’s. Met als doel om het buitengebied van de gemeente Borne sociaal en economisch te versterken zodat het ook in de toekomst bestand is tegen verwachte ontwikkelingen als bevolkingskrimp en veranderende opgaven op het platteland. Een groot aantal van deze projecten is tot stand gekomen op initiatief en met medewerking van de lokale bewoners. Enkele voorbeelden daarvan zijn het Kloosterpad Zenderen, de (uitvoering van) dorpsplannen in de kernen Hertme en Zenderen en de ontwikkeling van wandelommetjes.

 

Particuliere initiatieven
Daarnaast kent De Groene Poort ook een flink aantal particuliere initiatieven zoals Bed & Breakfast De Zeilker, Theehuis de Karmeliet en Pleisterplaats Rabo-Scheele. Tevens heeft de gemeente Borne met partners als het Waterschap Vechtstromen en de provincie Overijssel gewerkt aan een betere landschappelijke inpassing van het bekenstelsel, waardoor wateropgaven in de toekomst het hoofd geboden kan worden. Maar ook bijvoorbeeld aan de ontsluiting van fiets- en wandelpaden, waardoor het gebied recreatief beter beleefd kan worden zodat ook toerisme als economische impuls aan het gebied toegevoegd kan worden.

 

De landbouw behoud in het gebied een belangrijke functie. Boeren zijn dan ook nadrukkelijk betrokken bij landschap-, natuur en waterbeheer, maar hebben ook de mogelijkheid gekregen om te werken aan de toekomst van hun bedrijf. Zo is in 2014 het vrijwillige kavelruilproject succesvol afgerond.

 

Functie website

Deze website heeft als doel om de veelzijdigheid van De Groene Poot weer te geven. Wandelen, fietsen, rusten, ontspannen en inspannen… Beleef De Groene Poort en bekijk het buitengebied eens met andere ogen. Want wat er ook ondernomen wordt in dit prachtig stukje Twente, het is veelal een resultaat van de vele ontwikkelde projecten in het programma De Groene Poort.