U bent nu hier: Home  /  Programma  /  Projectrealisaties

Zendersche Esch Zuid

Het 'Plan Zendersche Esch Zuid' is het perspectief van de inwoners van het gebied op de Zendersche Esch ten Zuiden van de spoorlijn tot aan de Bornerbroeksestraat richting de buurtschap Azelo. Doel is om de zuidkant van de Zendersche Esch economisch en recreatief interessant te maken, naar idee van de bewoners zelf. Een groep enthousiaste agrariërs en bewoners hebben daartoe hun hoofden bij elkaar gestoken en ideeën op tafel gelegd. Het resultaat is het plan Zendersche Esch Zuid.

 

Hoe doen we dat?

Het plan van de Zendersche Esch Zuid is uniek. Het is opgesteld is in samenspraak met de boeren en particuliere bewoners van het gebied. Het draagvlak in het gebied is daardoor groot. Er heeft een onderlinge ruilverkaveling plaatsgevonden. De boeren hebben samen met Stichting Twickel om tafel gezeten en bekeken waar en hoe de landbouwgronden verbeterd kunnen worden. Hierbij is rekening gehouden met de toekomstperspectieven van de agrariërs en de plannen voor wandelpaden en landschapselementen om het gebied ook recreatief aantrekkelijk te maken. Zo zijn in overleg met agrariërs wandelpaden aangelegd en houtwallen en hagen geplaatst. De laatstgenoemde zijn bij de Stichting Groene en Blauwe Diensten ondergebracht.

Zendersche Esch Zuid

Het plan Zendersche Esch Zuid steekt in op meerdere hoofdpunten. Naast de onderlinge ruilverkaveling is er ingezet op de versterking van landschappelijke kwaliteiten. Dat houdt onder andere in dat er voor elk erf een erfbeplantingsplan is gemaakt en uitgevoerd, in samenhang met de verwachte bedrijfsontwikkeling. Verder zijn er nieuwe recreatieve paden aangelegd en landschapselementen toegevoegd om de oorspronkelijke laanstructuur te versterken. De plannen zijn uitgevoerd in samenwerking met de Gebiedsontwikkeling Azelerbeek, waarvoor natuurvriendelijke oevers en retentieruimte langs de beek zijn gecreëerd. Wandelbruggen over de Azelerbeek maken het geheel af. Ook de onderdoorgang bij het spoor (Retraitehuisweg) komt oorspronkelijk uit de koker van dit plaatselijke initiatief. Dit projectonderdeel is later verder opgepakt door het Kloosterpad Zenderen.

Zendersche Esch Zuid

Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

 

  • Provincie Overijssel
  • Gemeente Borne

 

Betrokken partijen zijn:

 

  • Initiatiefgroep Zendersche Esch Zuid (ZEZ)

 

 

 

 

 

Zendersche Esch Zuid
Zendersche Esch Zuid
Zendersche Esch Zuid