U bent nu hier: Home  /  Programma  /  Projectrealisaties

Beleef Zendersch' Cultuurhistorisch Ervengoed

Beleef Zendersch' Cultuurhistorisch Ervengoed is een project dat het cultuurhistorisch erfgoed van het gebied versterkt en zichtbaar maakt. Tevens zet het in op het behoud van deze cultuurhistorische elementen voor het gebied. Zo staan er rond de Zendersche Esch een aantal historische boerderijen die karakteristiek voor de omgeving zijn. Maar ook het religieus erfgoed als de Zwanenhof, het Carmelitessenklooster en het Karmelietenklooster zijn karakteristiek voor het gebied.

 

Hoe doen we dat?

'Beleef Zendersch’ cultuurhistorisch ervengoed’ betreft een groot gedeelte van het buitengebied van de Gemeente Borne in Zenderen. Het versterkt het cultuurhistorisch erfgoed door de uitvoering van een drietal deelprojecten: het herstel van cultuurhistorische  boerderijerven met landschappelijke waarden, de renovatie en herplaatsing van  kruiswegstaties bij het Carmelitessenklooster (onderdeel van Kloosterpad Zenderen) en de uitvoering van enkele onderdelen uit het Masterplan Kloostergaarde.

Beleef Zendersch' Cultuurhistorisch Ervengoed

In het buitengebied van de gemeente Borne zijn 17 cultuurhistorische boerderijerven hersteld en landschappelijk ingepast. Een groot deel daarvan bevinden zich op de Zendersche Esch Zuid. Erfeigenaren hebben zich aan kunnen melden voor het project waarin zij advies kregen van een landschapsarchitect om het erf landschappelijk en cultuurhistorisch verantwoord in te passen. Daarnaast zijn er kruiswegstaties - uit de voormalige kapel van de Seminarie van de paters Karmelieten, het huidige restaurant Seminar - hersteld met behulp van kunstenares Ger van Iperen en opnieuw geplaatst langs de kloostermuur van het Carmelitessenklooster. Op deze manier maken de staties opnieuw deel uit van het Kloosterpad Zenderen en wordt het religieus erfgoed versterkt. De kruiswegstaties zijn in de week voor Pasen 2012 onder grote belangstelling officieel ingewijd. Tevens heeft er uitvoering plaatsgevonden van enkele onderdelen uit het Masterplan Kloostergaarde. Sinds een aantal jaren werkt de gemeente Borne aan het herstel van de voormalige sortimentstuin van het AOC-Oost in Zenderen. Dit herstel gebeurt aan de hand van het Masterplan Kloostergaarde. In het project 'Beleef Zendersch' Cultuurhistorisch Ervengoed' zijn de groene hoofdcontouren van de moestuin, kruidentuin, tuinkunstkamers en borders hersteld. Daarnaast heeft er grootschalig onderhoud plaats gevonden aan het arboretum en pinetum.

Beleef Zendersch' Cultuurhistorisch Ervengoed

Dit project is mede mogelijk gemaakt door bijdragen van:

 

  • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
  • Provincie Overijssel
  • Gemeente Borne

 

Betrokken partijen zijn:

 

  • Erfeigenaren
  • Werkgroep Kloosterpad
     

 

 

 

 

 

 

 

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

 

 

 

 

 

Beleef Zendersch' Cultuurhistorisch Ervengoed
Beleef Zendersch' Cultuurhistorisch Ervengoed
Beleef Zendersch' Cultuurhistorisch Ervengoed